Η Tierra είναι μια δυναμική ελληνική εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και δράση σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2007 και αποτελείται από έμπειρους και καταρτισμένους μηχανικούς, οικονομολόγους, συμβούλους και εργοδηγούς που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.      

 Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται για πολλά χρόνια στα πεδία της περιβαλλοντικής μηχανικής, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών καθώς και στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Έτσι  είναι σε θέση να παρέχει σίγουρες και καινοτόμες λύσεις σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Στόχος μας είναι η μέγιστη εξειδίκευση στους τομείς ενασχόλησής μας καθώς και η βέλτιστη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών μας προκειμένου να καλυφθούν οι εξειδικευμένες ανάγκες τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.