• Φορείς κεντρικής διοίκησης 
 • Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Φορείς διαχείρισης απορριμμάτων
 • Διεθνείς οργανισμοί δανεισμού και χορηγιών
 • Επιχειρήσεις στους τομείς εμπορίου, τουρισμού, κατασκευών
 • Βιομηχανίες
 • Αναπτυξιακές εταιρίες
 • Εταιρίες συμβούλων
 • Ιδιώτες

Ενδεικτικό πελατολόγιο:

 • Aristo Developers (Hellas) 
 • SA Τρούλης ΑΕΞΤΕ
 • Νομαρχία Λασιθίου
 • Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία Α.Ε.
 • Νομαρχία Ηρακλείου
 • Δήμος Γουβών
 • Αυγοπαραγωγική Κρήτης Α.Ε.
 • Μεσόγειος ΑΕ. Διαχείριση Νερού και Αποβλήτων
 • Θαλής ΑΕ, Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες
 • Ακουατεκ ΑΕ (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις)
 • Chang Woen Machinery, (Περιβαλλοντικός Εξοπλισμός)
 • REDOX, waste recycling - water technology
 • Zeologic SA, Διαχείριση Υγρών αποβλήτων Επικινδύνων και Μη επικινδύνων
 • Clean Hands, Ανακύκλωση Σαπουνιών
 • Star Beach Hotel Village
 • Creta Maris
 • LYTTOS BEACH
 • VITA HOTELS
 • PILOT BEACH RESORT
 • ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ , ΣΦΑΓΕΙΟ
 • ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, ΣΦΑΓΕΙΟ