Παράλληλα με την αναερόβια χώνευση παρατηρείται επίσης εξέλιξη και στο βιοαέριο και βιοκαύσιμο με την κύρια αγορά τους στην Ελλάδα να σημειώνεται στην ηλεκτροπαραγωγή ενώ είναι σχεδόν μηδενική στην κάλυψη θερμικών αναγκών.

Στόχος μας λοιπόν σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε είναι η ανάπτυξη πακέτων σχεδιασμού αξιοποίησης της βιομάζας και ανάπτυξη πλάνων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.