Η Tierra στελεχώνεται από μηχανικούς με χρόνια εμπειρία στην εκπόνηση ενεργειακών μελετών και επιθεωρήσεων οι οποίοι αναλαμβάνουν και μετέπειτα επεμβάσεις σε κτίρια με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των εξής:

  • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Λεβητοστασίων και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
  • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • Ένταξη σε προγράμματα επιδότησης – χρηματοδότησης («Εξοικονομώ Κατ’Οίκον»)