Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα συμβάλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κτηρίων που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κατοικία οι ιδιοκτήτες των οποίων πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας.

Δυνατότητα επιχορήγησης έως και 70% του συνολικού κόστους των παρεμβάσεων.

Οι παρεμβάσεις που επιχορηγούντε είναι:

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
  2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος και της πιλοτής.
  3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
  4. Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε)

Το υπόλοιπο πόσο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων μπόρει να καλυφθεί από δάνειο με 100% επιχορηγούμενο επιτόκιο απο το πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα κάλυψης του υπόλοιπου απο κέφάλαια του δικαιούχου.

Η διαδασία του προγράμματος είναι:

1.      Αυτοψία/ 1ο Π.Ε.Α-Επεξεργασία δεδομένων-Προτάσεις

2.      Επιλογή παρεμβάσεων.

3.      Υποβολή στοιχείων. Έγκριση.

4.      Υλοποίηση/ Κατασκευή παρεμβάσεων.

5.      Υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου-Πληρωμή