Η Tierra παρέχει ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνοντας συμβουλές, σχεδιασμό και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που χρησιμοποιούν τελευταία τεχνολογία για τα κτίρια και τη βιομηχανία. Αναλαμβάνουμε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες στους παρακάτω τομείς:

  • Θέρμανση
  • Κλιματισμός
  • Εξαερισμός
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Φυσικό Αέριο
  • Ηλιακά Συστήματα

Επίσης, διαθέτουμε μια άρτια υλικοτεχνική υποδομή και πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό ενώ παρέχουμε υποστήριξη για την κατάθεση μελετών σε δημόσιους φορείς (έκδοση αδειών, συγκέντρωση απαιτούμενων εγγράφων, κτλ).