Η Tierra παρέχει την κατάλληλη τεχνική εμπειρία για την ανάλυση, το σχεδιασμό και την κατασκευή αποδοτικών και οικονομικών σύγχρονων συστημάτων ηλεκτροδότησης.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την ανάλυση και τον σχεδιασμό συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τον ηλεκτρικό σχεδιασμό, την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη διαχείριση κατασκευών και τη δοκιμή. Επίσης, οι υπηρεσίας μας περιλαμβάνουν υποστήριξη συντήρησης.