Η Tierra στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς για την εκπόνηση ενεργειακών μελετών και επιθεωρήσεων, καθώς και για μετέπειτα επεμβάσεις σε κτίρια με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους. Η εταιρία αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των εξής:

  • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Λεβητοστασίων και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
  • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • Ένταξη σε προγράμματα επιδότησης - χρηματοδότησης  («Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»)