Η εταιρία μας αναλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες στους παρακάτω τομείς:

  • Θέρμανση
  • Κλιματισμός
  • Εξαερισμός
  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Φυσικό αέριο
  • Ηλιακά συστήματα

Διαθέτουμε μια άρτια υλικοτεχνική υποδομή και πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό ενώ παρέχουμε υποστήριξη για την κατάθεση μελετών σε δημόσιους φορείς (έκδοση αδειών).