Η Tierra αναλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής μελέτης, όπως επίσης και τη διεκπεραίωση των αδειοδοτικών διαδικασιών για την πραγματοποίηση της κατασκευή αιολικού σταθμού.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Tierra αναλαμβάνει επίσης την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Παράλληλα, γίνεται χρήση συστήματος τηλεπαρακολούθησης για την εξασφάλιση της υψηλής απόδοσης του μικρού αιολικού συστήματος και της επένδυσης των πελατών μας.