Η Tierra δραστηριοποιείται στον τομέα των θερμικών ηλιακών συστημάτων έχοντας συνάψει συμφωνία με ένα από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές συστημάτων, την TiSun.

Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει μελέτες θερμικών ηλιακών συστημάτων και παρέχει τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου.