Στην Ελλάδα παρατηρείται μία ωριμότητα καθώς και εξελικτικές τάσεις στις τεχνολογίες αναερόβιας χώνευσης. Η Tierra παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάλυσης και σχεδιασμού τέτοιου τύπου συστημάτων.

Η αναερόβια χώνευση αναφέρεται στη χρήση οργανικών αποβλήτων τόσο για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα) όσο και για τη μείωση του όγκου των οργανικών αποβλήτων. Έτσι με τη δημιουργία ενέργειας και τη μείωση των αποβλήτων, οι χωνευτές αποτελούν μια ελκυστική λύση στα κοινά προβλήματα και μια ελκυστική επένδυση.