Ο υπερβολικός όγκος απορριμμάτων καθώς και η λανθασμένη διαχείρισή τους αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την ελληνική πραγματικότητα. Από την ίδρυσή της η Tierra ασχολείται ενεργά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και αναζητά συνεχώς νέες και καινοτόμες λύσεις για όλων των ειδών τα έργα.

Ιδιαίτερη έμφαση έως τώρα έχει δοθεί στη διαχείριση τροφικών υπολειμμάτων ξενοδοχειακών μονάδων με χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο f4f (food for feed). Στο εν λόγω έργο διαχειριζόμασταν τα τροφικά υπολείμματα ορισμένων ξενοδοχειακών μονάδων και παράγαμε υψηλής ποιότητας ζωοτροφές.

Όραμά μας η βελτίωση και ανάπτυξη νέων μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων ώστε να πάψουν να θεωρούνται απόβλητα αλλά πρώτη ύλη.