Η Tierra έχει μεγάλη εμπειρία και γνώση στην ύδρευση και την επεξεργασία λυμάτων. Οι ειδικοί της εταιρείας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους τομείς της μηχανικής, της επεξεργασίας λυμάτων καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως σχεδιασμός, διαστασιολόγηση, μέτρηση ροής, μοντελοποίηση και ανάλυση συστημάτων.

Η εταιρεία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αστικής και αγροτικής υποδομής ύδρευσης και αποχέτευσης του νομού Ηρακλείου μετρώντας αρκετά έργα με πιο σημαντικό την πλήρη ανάληψη της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού Ηρακλείου.