Βασικό εργαλείο της Tierra είναι τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS). Χρησιμοποιούμε το λογισμικό ArcGIS της εταιρείας ESRI το οποίο είναι από καλύτερα και πιο σύγχρονα λογισμικά GIS που κυκλοφορούν.

Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται από καταρτισμένα μέλη της εταιρείας με σκοπό την ανάλυση πληροφοριών σε περιβαλλοντικές μελέτες, τοπογραφικές έρευνες και σε αρκετά άλλα είδη έργων. Ο σωστός χειρισμός του GIS αποδεικνύεται κρίσιμος για τη δημιουργία, το χειρισμό, τη διαχείριση και την παρουσίαση σημαντικών δεδομένων.