Η Tierra παρέχει υπηρεσίες μηχανικής που σχετίζονται άμεσα με το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των κτιρίων. Προσφέρουμε στους πελάτες μας άμεση πρόσβαση σε μια ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων ειδικών που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε προκαταρκτικές εργασίες, σχεδιασμό κτιρίων, διαχείριση κατασκευών καθώς και εργασίες εποπτείας και συντήρησης.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε προκαταρκτικούς σχεδιασμούς όπως και στον σχεδιασμό συστημάτων HVAC, σε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και στην ανάπτυξη σχεδίων πυρασφάλειας και έτσι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση.