Στην εταιρεία μας απασχολείται μια ομάδα έμπειρων ειδικών που παρέχει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα.

Οι ειδικοί της εταιρείας διοργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις με πελάτες για τη σωστή λειτουργία και χρήση των προγραμμάτων που αναλαμβάνουμε όπως για παράδειγμα ορθή χρήση κάδων και διαχείριση συγκεκριμένων αποβλήτων σε ξενοδοχειακές μονάδες. Σε στελέχη της Tierra έχει ζητηθεί αρκετές φορές να συμμετέχουν και να μιλήσουν σε συνέδρια περιβαλλοντικού περιεχομένου σε όλη την Ελλάδα.