Η Στρατηγική Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης βασίζεται στη τελευταία νομοθεσία που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και στόχος της είναι να αποτρέψει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να διασφαλίσει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έργο.

Τα έμπειρα στελέχη μας είναι σε θέση να προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες για οποιοδήποτε θέμα αυτού του τύπου.