Κατά τη διάρκεια εκπόνησης μιας οποιουδήποτε είδους μελέτης (ΜΠΕ, ηλεκτρομηχανολογική, ΑΠΕ κτλ) μπορούν να απαιτηθούν πολλές διαφορετικές αδειδοτήσεις οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενο της εκάστοτε μελέτης. Η Tierra ειδικεύεται στη διαχείριση της μελέτης καθώς και των αδειών που προκύπτουν με σκοπό τη διευκόλυνση και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.