Η Tierra προσφέρει υπηρεσίες σε διάφορους τύπους παρακολούθησης του περιβάλλοντος, προετοιμασία και επίβλεψη προγραμμάτων και έργα που υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι ειδικοί περιβάλλοντος της εταιρείας, παρέχουν επίσης και παρακολούθηση των επιπτώσεων μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και της παράδοσης του έργου.

 Τα αρμόδια μέλη της Tierra έχουν ευρεία γνώση και εμπειρία στον τομέα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, των περιβαλλοντικών ερευνών και της ερμηνείας των δεδομένων.