Σκοπός της αναμόρφωσης του οικοπέδου είναι η δημιουργία κοινόχρηστου χώρου που να συνδυάζει την δυνατότητα συνεύρεσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής με την απόλαυση του φυσικού τοπίου.

Επιπροσθέτως, δίνει τη δυνατότητα στέγασης στον χώρο αυτό καλλιτεχνικών ή άλλων δράσεων ανεξάρτητα, με την κύρια συνιστώσα πάντα την ψυχαγωγία των παιδιών.

Απρίλιος 2009